50 εκατομμύρια στις 13 Περιφέρειες της χώρας για τη μεταφορά μαθητών

Την απόδοση 50.000.000,00 ευρώ στις 13 Περιφέρειες της Χώρας αφορά η αριθμ. 21075/31.3.2022 Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών.

Τα χρήματα προέρχονται από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) των Περιφερειών.

Διαφήμιση

Δεν αποτελούν, δηλαδή, επιπλέον οικονομική ενίσχυση του Κεντρικού Κράτους προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Κατανέμονται στις Περιφέρειες προς κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών έναντι της συνολικής τους δαπάνης για το σχολικό έτος 2021-2022.

Tο Υπουργείο έλαβε υπόψη τα στοιχεία που του έστειλαν οι Περιφέρειες σύμφωνα με το αριθμ. 69143/23.9.2021 έγγραφό του .

Ακολουθεί ο Πίνακας κατανομής, με τα χρήματα που λαμβάνει κάθε Περιφέρεια: