Άγιοι Ισίδωροι: «Κατάφωρη αδικία» η απομάκρυνση του παπα-Δημήτρη, λέει ο Αμβρόσιος

Την αντίθεσή του στην πρόθεση της Αρχιεπισκοπής Αθηνών να μεταθέσει τον παπα-Δημήτρη Λουπασάκη εκφράζει ο Μητροπολίτης πρώην Καλαβρύτων Αμβρόσιος, με επιστολή του προς τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο.

Ο κ. Αμβρόσιος, μεταξύ άλλων, προειδοποιεί ευθέως τον προκαθήμενο της Ελληνικής Εκκλησίας για τον παπα-Δημήτρη, και δη σε μια παράγραφο γραμμένη με κεφαλαία και κόκκινα στοιχεία, ότι «καταδίκη και επιβολή ποινής άνευ ανακρίσεων συνιστά μίαν κατάφωρον αδικίαν εις βάρος ενός ευσεβεστάτου λειτουργού του Υψίστου!».

Διαφήμιση

Η δημοσιοποίηση της επιστολής που φέρει την υπογραφή του Μητροπολίτη πρώην Καλαβρύτων αποδεικνύει ότι το ζήτημα του «θαυματοποιού» παπα-Δημήτρη και το γενικότερο ζήτημα της κοσμοσυρροής στους Αγίους Ισιδώρους Λυκαβηττού, προκαλεί οξείες διχογνωμίες (αν μη τι άλλο) στους κόλπους της Εκκλησίας.

Ο κ. Αμβρόσιος επικαλείται την «αγανάκτηση» που εκφράζουν εν χορώ οι πιστοί, ενώ κάνει λόγο για την «πολυπόθητον θεραπείαν» την οποίαν προσδοκούν πολλοί από όσους επισκέπτονται τον ναό των Αγίων Ισιδώρων. Άρα, προφανώς, ο Μητροπολίτης πρώην Καλαβρύτων εγκρίνει και υποστηρίζει τη «θαυματουργία» του κ. Λουπασάκη, εξού και η ιδιαίτερη μνεία του σχετικά προς τον κ. Ιερώνυμο.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της επιστολής, εκ μέρους του Μητροπολίτη πρώην Καλαβρύτων κ. Αμβροσίου, προς τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος, κ. Ιερώνυμο, ειδικά για το θέμα των Αγίων Ισιδώρων και του αμφιλεγόμενου εφημερίου τους:

«Μακαριώτατε, Επιτρέψατέ μοι να Σας οχλήσω, προκειμένου να Σας υποβάλω μίαν θερμοτάτην θερμοτάτην προσωπικήν παράκλησιν:

Μεγάλον σκανδαλισμόν εις τας συνειδήσεις των πιστών τως Εκκλησίας τέκνων έχει προκαλέσει ἡ είδησις, ότι εκ μέρους Υμών εδόθη εντολὴ εις τον Αιδεσιμώτατον π. Δημήτριον Λουπασάκην, Εφημέριον του Ιερού Ναού των Αγίων Ισιδώρων, όπως εντός πέντε (5) ημερών απομακρυνθή από τον Λυκαβηττόν, εγκατασταθή δε εφ’ εξής κάπου εις την Βάρην της Αττικής.

Ένα πλήθος πιστών τηλεφωνικώς έχει εκφράσει προς την ημετέραν Ελαχιστότητα την αγανάκτησιν της ψυχής των δια την απόφασιν ταύτην, η οποία, κατά την άποψήν των, δεν πλήττει τον διωκόμενον Εφημέριον, αλλὰ τα αμέτρητα πλήθη των ευσεβών Χριστιανών, οι οποίοι καταφεύγουν καθημερινώς εις τον Λυκαβηττόν, προκειμένου να λατρεύσουν τον Κύριον, να εύρουν παρηγορίαν, να αυξήσουν την προς τον αληθινόν Θεόν πίστιν των και, τέλος, πολλοί, πάσχοντες από σωματικήν τινά ἀσθένειαν, να εύρουν την πολυπόθητον θεραπείαν των!

Είχον την ευκαιρίαν μέχρι σήμερον να μεταβώ εις τους Αγίους Ισιδώρους τρις ως προσκυνητής, οπότε εθαύμασα όχι μόνον την σεμνότητα, την ευσέβειαν και την ταπείνωσιν του εκλεκτού αυτού Εφημερίου, αλλὰ και τα αμέτρητα πλήθη των ευσεβών χριστιανών-προσκυνητών!

Όθεν, μεταφέρων προς Υμάς την θερμοτάτην ικεσίαν ενός πλήθους ευσεβών τέκνων της Μητρός Εκκλησίας, εις την οποίαν προσθέτω και την ημετέραν προσωπικήν τοιαύτην: Σας παρακαλώ, όπως ανακαλέσητε την Υμετέραν Εντολὴν περί της αμέσου απομακρύνσεως του π. Δημητρίου εκ του Ιερού Ναού των Αγίων Ισιδώρων, ώστε να ηρεμήσουν τα πνεύματα προς δόξαν Κυρίου! Δίκαιον θα ήτο, εάν υπάρχουν καταγγελίαι δια την διάπραξιν αδικημάτων εκ μέρους του, να διεξαχθή τακτική ανάκρισις εις βάρος του και, εάν διαπιστωθούν αδικήματα να επιβληθούν αι αναγκαίαι κυρώσεις εκ μέρους του εκκλησιαστικού Δικαστηρίου! ΑΛΛΑ ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΟΙΝΗΣ ΑΝΕΥ ΑΝΑΚΡΙΣΕΩΝ ΣΥΝΙΣΤΑ ΜΙΑΝ ΚΑΤΑΦΩΡΟΝ ΑΔΙΚΙΑΝ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΕΝΟΣ ΕΥΣΕΒΕΣΤΑΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΤΟΥ ΥΨΙΣΤΟΥ!

Εν κατακλείδι επικαλούμαι την Υμετέραν κατανόησιν δια την παρενόχλησιν καὶ διατελώ Ελάχιστος εν Χριστώ Αδελφός

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Ο πρ. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ

Κοινοποίησις:

Εις έκαστον των Σεβασμιωτάτων Αρχιερέων-Μελών της ΔΙΣ της 166ης Συνοδικής περιόδου».