Ανοιχτές οι αιτήσεις ενίσχυσης του 2019 για το Πρόγραμμα ΚΟΕ στο Δήμο Ευρώτα

Ο Δήμος Ευρώτα, κατόπιν σχετικής ενημέρωσης από τον ΕΛΓΑ, ενημερώνει κάθε ενδιαφερόμενο παραγωγό ότι από τις 28 Ιουνίου ενεργοποιήθηκε εκ νέου η συναλλαγή «719» για είσπραξη ασφαλιστικών εισφορών του 2019 από το Πρόγραμμα Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων (ΚΟΕ).

Η συναλλαγή αυτή είχε διακοπεί πριν την ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων χορήγησης ενίσχυσης, στερώντας από τους παραγωγούς το δικαίωμα της εξόφλησης των ασφαλιστικών εισφορών, με συνέπεια να αποκλείονται από τις ενισχύσεις ως μη δικαιούχοι.

Διαφήμιση

Οι παραγωγοί που εμπίπτουν στην παραπάνω περίπτωση καλούνται να υποβάλουν αιτήσεις χορήγησης ενίσχυσης έως και την Παρασκευή 5 Αυγούστου, για το σύνολο των γεωργικών τους εκμεταλλεύσεων (ζημιές σε φυτικό και πάγιο κεφάλαιο) που ζημιώθηκαν από θεομηνίες (ανεμοστρόβιλοι, κατολισθήσεις, πλημμύρες) και δυσμενείς καιρικές συνθήκες (ανεμοθύελλες, παγετοί, υπερβολικές βροχοπτώσεις, χαλάζι, χιονοπτώσεις) κατά τη χρονική περίοδο Ιανουάριος -Δεκέμβριος 2019.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στα τηλ. 2735360023, 2735360211, 2735029125, 2735360220.

πηγή : lakonikos.gr