Δια ζώσης το δημοτικό συμβούλιο Σπάρτης – Τα θέματα που θα συζητηθούν

Καλείστε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (Δημαρχιακό Μέγαρο – Κεντρική Πλατεία Σπάρτης – αίθουσα συνεδριάσεων) στις 23-08-2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα πιο κάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θ Ε Μ Α Τ Α

Διαφήμιση

1ο Χορήγηση εγκρίσεων συμμετοχής στην εμποροπανήγυρη και τοποθέτηση πωλητών σε θέσεις
Εισηγήτρια: κ. Γεωργία Ζαχαράκη–Αναστασοπούλου

2ο Έγκριση επιχορηγήσεων συλλόγων
Εισηγήτρια: κ.Γεωργία Δεδεδήμου

3ο Εκχώρηση της χρηματοδότησης του Δήμου Σπάρτης από τη συμμετοχή του στην Εναλλακτική Διαχείριση των δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας
Εισηγητής: κ.Αθανάσιος Καρλαύτης

4ο Ανάκληση της με αριθμό 6/17-01-2022 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Έγκριση κυκλοφοριακής μελέτης με τίτλο «Δημιουργία θέσης στάθμευσης οχημάτων ΑΜΕΑ στην οδό Όθωνος Αμαλίας αριθ.68 κατόπιν αιτήματος του κ.Χάρακα Ιωάννη του Παναγιώτη, στην Κοινότητα Σπαρτιατών»
Εισηγήτρια: κ. Γεωργία Ζαχαράκη–Αναστασοπούλου

5ο Αποδοχή αιτήματος της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης «Vamvakou’s Revival» σχετικά με εκτέλεση εργασιών «Επισκευή κτιρίων για την ίδρυση Πυροσβεστικού Κλιμακίου στο Δήμο Σπάρτης με έδρα τη Βαμβακού Λακωνίας
Εισηγήτρια: κ. Γεωργία Ζαχαράκη–Αναστασοπούλου

6ο Παραχώρηση χώρου για την εγκατάσταση Αυτόματου Μετεωρολογικού Σταθμού, στο πλαίσιο έργου της ΕΜΥ με τίτλο: «Εγκατάσταση Μετεωρολογικών Σταθμών & Ανάπτυξη Υποδομής Διαδικτυακής Πύλης»
Εισηγητής: κ.Χρήστος Κανακάκος

7ο Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 για την δημιουργία κωδικών με τίτλο ««Ο ζωγράφος του 1821, Παναγιώτης Ζωγράφος και το έργο του «Ζωντανεύουν» στην Σπάρτη»
Εισηγήτρια: κ.Γεωργία Δεδεδήμου

8ο Αποδοχή επιχορήγησης από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για «Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων, μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού»- Αναμόρφωση Προϋπολογισμού
Εισηγήτρια: κ.Γεωργία Δεδεδήμου

πηγή : flynews.gr