Δήμος Πατρέων: Νέες τεχνολογίες για τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των δημοτών

Ο Δήμος Πατρέων, αξιοποιεί τις νέες τεχνολογίες, για την βελτίωση και αμεσότητα, στην εξυπηρέτηση των δημοτών, διευκολύνοντάς τους στις συναλλαγές με τον Δήμο.

Η εξυπηρέτηση γίνεται μέσα από τον υπολογιστή του καθένα, με μεγάλη ευκολία και ασφάλεια.

Διαφήμιση

Έτσι, αποφεύγονται οι μετακινήσεις και η αναμονή στα γραφεία και τα ταμεία του Δήμου.

Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες, που αναγράφονται παρακάτω, είναι διαθέσιμες, μέσω:
https://ehelp.e-patras.gr/
https://www.e-patras.gr/
ή απευθείας:

https://www.e-patras.gr/el/ilektronikes-ypiresies

Και γίνεται ως εξής:

Κατάθεση Αιτημάτων σε υπηρεσίες του Δήμου (προηγείται εγγραφή με κωδικούς taxis) για τα εξής:

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ

– 1.  Πιστοποιητικό Γέννησης
– 2.  Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
– 3.  Πιστοποιητικό Εντοπιότητας (Μόνο για Εκπαιδευτικούς)
– 4.  Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης για στρατολογική χρήση
– 5.  Πιστοποιητικό Γέννησης για συμμετοχή σε εκλογές

– 6.  Πιστοποιητικό Μητρώου Αρρένων
– 7.  Πιστοποιητικό εγγυτέρων Συγγενών

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ

Aντίγραφα Ληξιαρχικών Πράξεων Δήμου Πατρέων

– 1.  Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης
– 2.  Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου
– 3.  Ληξιαρχική Πράξη Συμφώνου Συμβίωσης
– 4.  Ληξιαρχική Πράξη Γάμου

Aντίγραφα Ληξιαρχικών Πράξεων Δημοτικής Ενότητας Ρίου

– 1.  Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης
– 2.  Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου
– 3.  Ληξιαρχική Πράξη Συμφώνου Συμβίωσης
– 4.  Ληξιαρχική Πράξη Γάμου

Aντίγραφα Ληξιαρχικών Πράξεων Δημοτικής Ενότητας Παραλίας

– 1.  Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης
– 2.  Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου
– 3.  Ληξιαρχική Πράξη Συμφώνου Συμβίωσης
– 4.  Ληξιαρχική Πράξη Γάμου

Aντίγραφα Ληξιαρχικών Πράξεων Δημοτικής Ενότητας Βραχνεΐκων

– 1.  Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης
– 2.  Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου
– 3.  Ληξιαρχική Πράξη Συμφώνου Συμβίωσης
– 4.  Ληξιαρχική Πράξη Γάμου

Aντίγραφα Ληξιαρχικών Πράξεων Δημοτικής Ενότητας Mεσσάτιδος

– 1.  Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης
– 2.  Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου
– 3.  Ληξιαρχική Πράξη Συμφώνου Συμβίωσης
– 4.  Ληξιαρχική Πράξη Γάμου
– ΤΑΠ

ΤΑΠ – ΔΤ / ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΣΟΔΩΝ

– 1.  Πρώτη ηλεκτροδότηση ακινήτου
– 2.  Ηλεκτροδότηση κοινοχρήστων χώρων
– 3.  Αίτηση για διαγραφή οφειλής

– 4.  Αίτηση για επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών
– 5.  Αλλαγή χρήσης ακινήτου
– 6.  Αλλαγή Ονόματος Καταναλωτή Ρεύματος
– 7.  Βεβαίωση μη-οφειλής ΤΑΠ για ηλεκτροδοτούμενα Ακίνητα
– 8.  Βεβαίωση μη-οφειλής ΤΑΠ για Μη-ηλεκτροδοτούμενα Ακίνητα
– 9.  Δήλωση διακοπής ηλεκτροδότησης
– 10.  Διόρθωση τετραγωνικών μέτρων
– 11.  Επανασύνδεση παροχής ακινήτου
– 12.  Ηλεκτροδότηση εργοταξίου
– 13.  Χορήγηση βεβαίωσης τ.μ.(τετραγωνικών μέτρων. για διαχωρισμό
– 14.  Χορήγηση βεβαίωσης τ.μ.(τετραγωνικών μέτρων. για συνένωση

– Πληρωμή βεβαιωμένων οφειλών
– Πληρωμή κλήσεων ΚΟΚ – Μέσω sense.city
– Αναφορές προβλημάτων, αιτήματα για θέματα Καθαριότητας, Ηλεκτροφωτισμού, Ύδρευσης, Πεζοδρομίου / Δρόμου / Πλατείας, Πολιτικής Προστασίας, Πρασίνου, Περιβάλλοντος Στάθμευση
– Πληροφορίες για τις ζώνες ελεγχόμενης στάθμευσης
– Πληροφορίες για σημεία προμήθειας καρτών στάθμευσης.