Δήμος Ζαχάρως: «Όχι» στην υλοποίηση της επένδυσης τοποθέτησης ανεμογεννητριών

Ο Δήμος Ζαχάρως είναι αρνητικός στην υλοποίηση της επένδυσης τοποθέτησης ανεμογεννητριών στις ορεινές περιοχές του, αφού όπως τονίζει ο δήμαρχος Κώστας Αλεξανδρόπουλος «εμείς είμαστε υπέρ των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και θα προχωρήσουμε στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε Δημοτικά κτίρια, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι θα… ανάψουμε το ‘‘πράσινο φως’’ για την καταστροφή του φυσικού κάλλους του δήμου μας.
Οπότε λέμε όχι σε αυτήν την επένδυση, που αφορά την εγκατάσταση τεράστιων ανεμογεννητριών και στην περιοχή μας και περιμένουμε πλέον να δούμε τι θα πράξει και η κυβέρνηση, αν δηλαδή θα συνεχίσει την αδειοδότηση αυτής της επένδυσης». Η άρνηση αυτή του δήμου, εκφράστηκε και στο δημοτικό συμβούλιο Ζαχάρως, που αποφάσισε να υποβάλει αίτηση αναθεώρησης, η οποία έχει τον χαρακτήρα ενδικοφανούς προσφυγής, κατά της ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 0619/2022 για αιολικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 417,6 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 417,6 MW, στη θέση ΓΥΜΝΟΡΡΑΧΗ, ΡΟΣΚΙΟ, ΜΠΡΙΝΙΑ, ΜΠΑΝΤΑΒΑΣ, ΚΟΥΚΟΥΒΕΡΟΣ, ΜΕΓΑΛΟ ΙΣΩΜΑ, ΣΑΜΑΤΑ, ΜΑΤΕΣΑΪΚΟ, των Δημοτικών Ενοτήτων ΑΛΙΦΕΙΡΑΣ, ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΗΣ, ΓΟΡΤΥΝΟΣ, ΕΙΡΑΣ, ΖΑΧΑΡΩΣ, ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ, ΦΙΓΑΛΕΙΑΣ, των Δήμων ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ – ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ, ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ, ΟΙΧΑΛΙΑΣ, ΖΑΧΑΡΩΣ, της Περιφερειακής Ενότητας ΗΛΕΙΑΣ, ΑΡΚΑΔΙΑΣ, ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, της Περιφέρειας ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. Πάντως γι’ αυτό το θέμα αναμένονται με μεγάλο ενδιαφέρον οι επόμενες εξελίξεις.

Το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Ζαχάρως, προχώρησε επίσης στην αναθεώρηση- ολοκλήρωση του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος (ΕΑΠ), «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση στις πυρόπληκτες περιοχές της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος- Ηλεία». Αναλυτικά το πρόγραμμα έχει ως εξής: Υποπρόγραμμα 1: Υποδομές Αποκατάστασης Πυρόπληκτων Περιοχών 476.570,41 € Υποπρόγραμμα 2: (Νέο): Αγροτικός Εξηλεκτρισμός 0 € Υποπρόγραμμα 3: Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων 1.500.000,00 € ΣΥΝΟΛΟ 1.976.570,41 €.

Διαφήμιση

Αποδοχή ποσού 60.000,00 € για προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων

Επίσης η οικονομική επιτροπή του Δήμου Ζαχάρως ενέκρινε την αποδοχή ποσού 60.000,00 € ως επιχορήγηση από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, για την προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων, μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού, καθώς και την πρόταση –εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού για την εγγραφή του. Η προμήθεια θα γίνει στο πλαίσιο του αναπτυξιακού άξονα Προτεραιότητας «Τοπική ανάπτυξη και προστασία περιβάλλοντος».