Εφορία: Η γενιά των οφειλετών του 500άρικου αυξάνεται με εντυπωσιακούς ρυθμούς

Αυξάνεται ο αριθμός των φορολογουμένων που οφείλουν στην Εφορία ποσά από 50 έως και 500 ευρώ και πλέον ο αριθμός τους υπερβαίνει το 1,5 εκατ. ευρώ.

Και μπορεί τον Απρίλιο ο αριθμός των οφειλετών προς το Δημόσιο να υποχώρησε κάτω από το όριο των 4 εκατ. φορολογουμένων, ωστόσο τα ποιοτικά στοιχεία δείχνουν ότι η ακρίβεια χτυπάει τον σκληρό πυρήνα της ελληνικής κοινωνίας, δηλαδή αυτών που χρωστούν μικροποσά μεν αλλά όχι άνευ σημασίας, όπως γινόταν τα προηγούμενα χρόνια όταν και οι οφειλέτες στην Εφορία ήταν στα επίπεδα … του ενός ευρώ.

Διαφήμιση

Με βάση την επεξεργασία των στοιχείων της ΑΑΔΕ από το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή, παρουσιάζεται η τάση ότι μέσα σε ένα χρόνο, οι φορολογούμενοι που χρωστούν από 50 έως 500 ευρώ αυξήθηκαν κατά 265.153 άτομα.

Στο τέλος Απριλίου ο αριθμός τους έφθασε στα 1.532.349 πρόσωπα σε σύνολο 3.944.665 οφειλετών όταν τον Απρίλιο του 2021 οι πολύ μικροί οφειλέτες ανέρχονταν σε 1.267.196 πρόσωπα.

Οι οφειλέτες του 500αρικου χρωστούν συνολικά 309 εκατ. ευρώ ενώ στην απέναντι όχθη βρίσκονται 8.827 μεγαλοοφειλέτες οι οποίοι έχουν φεσώσει την Εφορία με 89.856 δισ. ευρώ ή το 80% των συνολικών ληξιπρόθεσμων οφειλών με τον καθένα να χρωστάει κατά μέσο όρο πάνω από 10 εκατ. ευρώ.

Το πλέον εντυπωσιακό στοιχείο είναι ότι η συγκεκριμένη ομάδα αύξησε τα χρέη της κατά 2,597 δισ. ευρώ από τον Απρίλιο του 2021 μέχρι το φετινό Απρίλιο με την πλειονότητα να αποτελούν οι επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που επεξεργάστηκε το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή:

Οι συνολικές ληξιπρόθεσμες οφειλές στο τέλος του Απριλίου 2022 διαμορφώθηκαν στα 112,55 δισ. ευρώ από 109,08 δισ. ευρώ που ήταν τον Απρίλιο του 2021 καταγράφοντας αύξηση 3,465 δισ. ευρώ. Η αύξηση αυτή υπολογίζεται από (α) τις νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές ύψους 7,44 δισ. ευρώ συν (β) τις ληξιπρόθεσμες οφειλές κατά την 1/5/2021 που βεβαιώθηκαν μεταγενέστερα ύψους 2,09 δισ. ευρώ, μείον (γ) τις εισπράξεις και διαγραφές 6,07 δισ. ευρώ.

Το 22,6% του συνολικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου, που αντιστοιχεί σε 25,4 δισ. ευρώ, αφορά σε οφειλές που χαρακτηρίζονται ως ανεπίδεκτες είσπραξης. Κατά συνέπεια το «πραγματικό» ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο, δηλαδή το συνολικό υπόλοιπο μετά την αφαίρεση του ανεπίδεκτου είσπραξης υπολοίπου ανέρχεται την 1/5/2022 στα 87,1 δις ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 2,3 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση.

Το 51,3% των ληξιπρόθεσμων οφειλών, που αντιστοιχεί σε 44,7 δισ. ευρώ, πηγάζει από φορολογικές οφειλές (άμεσοι και έμμεσοι φόροι, φόροι στην περιουσία, ΦΠΑ, ειδικοί φόροι κατανάλωσης κτλ.). Το υπόλοιπο των πραγματικών ληξιπρόθεσμων οφειλών προέρχεται από άλλες κατηγορίες οφειλής, οι οποίες παρουσιάζουν χαμηλό ποσοστό είσπραξης. Σύμφωνα με στοιχεία της ΑΑΔΕ, σε αυτές περιλαμβάνονται τα πρόστιμα (φορολογικά και μη φορολογικά) τα οποία αποτελούν το 28,1% του πραγματικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου, καθώς αγγίζουν τα 24,5 δις ευρώ και οι μη φορολογικές οφειλές (καταπτώσεις εγγυήσεων, δικαστικά έξοδα, καταλογισμοί κτλ.), οι οποίες αποτελούν το 20,6% του πραγματικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 17,9 δισ. ευρώ. Λαμβάνοντας υπόψη ότι 8,9 δις. ευρώ από τις φορολογικές οφειλές πηγάζουν από αφερέγγυους οφειλέτες και 9,4 δισ. ευρώ αφορούν σε οφειλές με λήξη δόσεων πέραν της τελευταίας δεκαετίας, απομένουν 26,4 δισ. ευρώ οφειλών από τις οποίες, σύμφωνα με στοιχεία της ΑΑΔΕ, πηγάζει άνω του 90% των εισπράξεων. Με άλλα λόγια το σύνολο σχεδόν των εισπράξεων προέρχεται από μόλις το 30,3% του πραγματικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου, που ισοδυναμεί με το 23,5% του συνολικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου.

Στο τέλος του Απριλίου του 2022 παρατηρείται αύξηση του αριθμού των οφειλετών κατά 6.806 πρόσωπα (φυσικά και νομικά) σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2021 με αποτέλεσμα να διαμορφώνεται στους 3.994.665 οφειλέτες. Η εν λόγω αύξηση πηγάζει πρωτίστως από την κατηγορία οφειλής μεταξύ 50 και 500 ευρώ (στην οποία συσσωρεύεται το 39% των οφειλετών) με το πλήθος τους να εμφανίζεται αυξημένο κατά 265.153 πρόσωπα σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Αύξηση των οφειλετών διαπιστώνεται και στις υπόλοιπες κατηγορίες οφειλής, με εξαίρεση αυτή που περιλαμβάνει χρέη μέχρι 50 ευρώ, στην οποία ο αριθμός των οφειλετών περιορίστηκε κατά 296.923 πρόσωπα. Στη μείωση αυτή συνέβαλε κυρίως η περιοδική διαγραφή βεβαιωμένων ανείσπρακτων οφειλών νομικών προσώπων ή τρίτων με εισπρακτέο υπόλοιπο ανά βασική οφειλή μικρότερο του 1 ευρώ. Η συγκεκριμένη διαγραφή οδήγησε σε μείωση του πλήθους των οφειλετών στην κατηγορία οφειλής μικρότερης του 1 ευρώ κατά 280.463 πρόσωπα σε ετήσια βάση, με τον συνολικό αριθμό των οφειλετών να διαμορφώνεται σε 69.414.

Αύξηση του συνολικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου σε ετήσια βάση παρατηρείται σε όλες σχεδόν τις κατηγορίες οφειλής, με τη μεγαλύτερη να πηγάζει από τους οφειλέτες με ύψος οφειλής άνω του 1 εκατ. ευρώ (αύξηση του ληξιπρόθεσμου υπολοίπου σε αυτήν την κατηγορία κατά 2,6 δις ευρώ), ο αριθμός των οποίων σημείωσε αύξηση κατά 310 πρόσωπα. Σημειώνεται ότι στη συγκεκριμένη κατηγορία οφειλής συγκεντρώνεται το 80% του συνολικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου και μόλις το 0,2% των οφειλετών. Στην αύξηση του ληξιπρόθεσμου υπολοίπου στο εύρος οφειλής άνω του 1 εκατ. ευρώ σημαντική είναι η συνεισφορά των νομικών προσώπων καθώς οι οφειλές που προέρχονται από αυτά αυξήθηκαν κατά 2,2 δις ευρώ σε ετήσια βάση.

Από τα νομικά πρόσωπα προέρχεται το 73% των οφειλών στο συγκεκριμένο εύρος οφειλής με το ληξιπρόθεσμο υπόλοιπό τους να αγγίζει στο τέλος του Απριλίου του 2022 τα 65,6 δισ. ευρώ. Τα νομικά πρόσωπα που οφείλουν πάνω από 1 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκε στα 5.376 καθώς αυξήθηκε σε ετήσια βάση κατά 181 νομικά πρόσωπα.