Η ασφάλεια των σχολικών κτηρίων αποτελεί κορυφαίο θέμα

2ο Γυμνάσιο/Λύκειο & 3ο Γυμνάσιο Σπάρτης

 

Η ασφάλεια των σχολικών κτηρίων αποτελεί το κορυφαίο θέμα μεταξύ των πολλών και μεγάλων προβλημάτων της Εκπαίδευσης και η επικείμενη έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς 2022-2023 επικαιροποιεί ένα σοβαρό και χρόνιο ζήτημα, το οποίο αφορά (σύμφωνα με τη διατύπωση των ειδικών) τη διερεύνηση της σεισμικής συμπεριφοράς και τον έλεγχο της στατικής επάρκειας των κτιρίων του 2ου Γυμνασίου/Λυκείου και του 3ου Γυμνασίου Σπάρτης»:

Διαφήμιση

Το 2011, ο επικεφαλής της τότε μείζονος αντιπολίτευσης στο Δήμο Σπάρτης και τέως Νομάρχης Λακωνίας κ. Κ. Φούρκας ανέφερε (σύμφωνα με τα πρακτικά) κατά τη συνεδρίαση της 5-10-2011 τα εξής:

«… το 2007 με επεσκέφθη στο γραφείο μου ο κ. Τσουκαντάς, καθηγητής του Πολυτεχνείου, ο οποίος είχε κάνει τη μελέτη  για ενίσχυση τμημάτων του φέροντος οργανισμού της Μαθητικής Εστίας και μου ’πε, Νομάρχη μου, τα προβλήματα που έχει η Μαθητική Εστία έχει και το τάδε συγκρότημα, σχολικό συγκρότημα. Αυτό το μετέφερα στους δημάρχους που έχουν περάσει από τότε μέχρι σήμερα και στους αντιδημάρχους και δυστυχώς δεν έχει γίνει τίποτα. Το καταθέτω από τη θέση του Δημοτικού Συμβούλου και παρακαλώ, πριν υπάρξει οποιοδήποτε πρόβλημα,  να ληφθούν μέτρα …» .

Να σημειωθεί ότι το κτήριο της Μαθητικής Εστίας, στο οποίο αναφέρθηκε ο κ. Τσουκαντάς, είχε σοβαρότατα στατικά προβλήματα, εξαιτίας των οποίων ένα μέρος του κατέρρευσε στη 10ετία του ’80 και χρειάστηκαν τεράστιες εργασίες ενίσχυσης του φέροντος οργανισμού του κτηρίου, ώστε αυτό να καταστεί ασφαλές. (Το αν έκτοτε το κτήριο αυτό παραμένει ημιτελές και γιαπί, είναι μια άλλη ιστορία).

Δυστυχώς, αυτή η σοβαρή καταγγελία του κ. Φούρκα δεν έτυχε, του δέοντος ενδιαφέροντος και χρειάστηκε  σθεναρός και πολυμέτωπος αγώνας από την τότε ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΠΑΡΤΗΣ, χάρη στον οποίο αποκαλύφθηκε ποιο ήταν το σχολικό συγκρότημα που είχε τα προβλήματα και υπογράφηκε, τελικά, προγραμματική σύμβαση του Δήμου Σπάρτης με το Ε.Μ. Πολυτεχνείο για το ερευνητικό έργο: «Διερεύνηση σεισμικής συμπεριφοράς και έλεγχος στατικής επάρκειας των κτιρίων του 2ου Γυμνασίου/Λυκείου και του 3ου Γυμνασίου Σπάρτης».

Το Σεπτέμβρη του 2013 υποβλήθηκε στο Δήμο Σπάρτης η «Α΄ φάση  Π.Ε. 1 Αποτύπωση – Τεκμηρίωση» του ερευνητικού προγράμματος, με την υπογραφή του καθηγητή ΕΜΠ κ.  Κ. Σπυράκου, η οποία ανέφερε τα εξής :
-«Όλα τα κτίρια έχουν φέροντα οργανισμό από οπλισμένο σκυρόδεμα και αποτελούνται από υποστυλώματα , δοκούς και πλάκες . Δεν εντοπίστηκαν τοιχώματα από οπλισμένο σκυρόδεμα. Το γεγονός αυτό υποδηλώνει έναν σχετικά εύκαμπτο φέροντα οργανισμό του οποίου τη σεισμική συμπεριφορά αναμένεται ότι θα επηρεάσει σημαντικά η τοιχοποιία .
-Οι υδρορροές διέρχονται σε πολλές περιπτώσεις μέσα από τα υποστυλώματα, το οποίο έχει προκαλέσει :
• Απώλεια διατομής υποστυλώματος.
•Οξείδωση και απομείωση του οπλισμού .

Προτείνεται η άμεση πλήρωση των οπών με κατάλληλο επισκευαστικό που θα υποδείξουμε, αφού προηγουμένως κατασκευαστούν εξωτερικές υδρορροές.
-Στην κάτω παρειά των δοκών των γυμναστηρίων εμφανίζονται προβλήματα οξείδωσης του οπλισμού λόγω ανεπαρκούς επικάλυψης.
-Λόγω των έντονων  προβλημάτων υγρασίας , αναμένεται οξείδωση του οπλισμού στις περιοχές όπου εμφανίζεται, γεγονός που θα διερευνηθεί στη Β΄ Φάση.
-Σε πολλούς τοίχους πλήρωσης δεν έχει πραγματοποιηθεί κατάλληλη σφήνωση με τα υποστυλώματα και τις δοκούς που τους περιβάλλουν με αποτέλεσμα τη μείωση της δυνατότητας συνεργασίας μεταξύ τοιχοποιίας και πλαισίου οπλισμένου σκυροδέματος.
Οι ανωτέρω γενικές παρατηρήσεις θα συμπληρωθούν και θα  ποσοτικοποιηθούν κατά τη Β΄ Φάση του ερευνητικού προγράμματος.

Επισημαίνεται ότι απαιτείται η ολοκλήρωση  και της Γ΄ Φάσης για να προκύψει η αξιολόγηση της στατικής επάρκειας και η αναμενόμενη σεισμική συμπεριφορά των κτηρίων του σχολικού συγκροτήματος καθώς και οι ενδεχόμενες επεμβάσεις (επισκευές – ενισχύσεις – συντηρήσεις ).»

Δυστυχώς, οι Β΄ και Γ΄ φάσεις του ερευνητικού προγράμματος δεν έγιναν ΠΟΤΕ, λόγω τυπικών προβλημάτων ως προς τη νομιμοποίηση της ανάθεσης. Έκτοτε, η στατική επάρκεια και η σεισμική συμπεριφορά των κτηρίων του 2ου Γυμνασίου / Λυκείου και 3ου Γυμνασίου Σπάρτης  παραμένουν ανεξιχνίαστες.
Επίσης,  κανείς δεν γνωρίζει ΑΝ πραγματοποιήθηκαν οι υποδεικνυόμενες από την Α΄ φάση της έρευνας εργασίες συντήρησης των κτηρίων.

Εκτός τούτων, πριν από λίγα χρόνια, ξεκίνησαν εργασίες αποκατάστασης αποσαθρωμένων (λόγω υγρασίας) επιχρισμάτων στα οριζόντια δοκάρια της βόρειας πλευράς του κτηρίου, αυτής προς την πλευρά του 3ου Δημοτικού Σχολείου Σπάρτης.  Όταν το συνεργείο «έριξε» τους αποσαθρωμένους σοβάδες κι εμφανίστηκαν τα σίδερα, οι εργασίες σταμάτησαν κι έκτοτε παραμένουν ημιτελείς.

Τα ερωτήματα εύλογα:
-Γιατί σταμάτησαν οι εργασίες;
-Διαπιστώθηκε κάποιο πρόβλημα που (ίσως) έχει σχέση με  τα όσα κατήγγειλε το 2011 ο κ. Φούρκας για την στατικότητα του κτηρίου;
-Αν «ναι», ποιο είναι το πρόβλημα αυτό και γιατί δεν αποκαταστάθηκε, με αποτέλεσμα, σήμερα,  τα σίδερα (τσέρκια) των δοκαριών να είναι, επί τόσα χρόνια,  εμφανή κι εκτεθειμένα στην οξείδωση;

Οι αρμόδιοι οφείλουν, άμεσα, να σκύψουν πάνω από το σοβαρό αυτό θέμα της στατικής επάρκειας και της σεισμικής συμπεριφοράς των κτηρίων του 2ου Γυμνασίου/Λυκείου και του 3ου Γυμνασίου Σπάρτης», να δώσουν καθαρές κι επαρκείς απαντήσεις και να πράξουν, στη συνέχεια,  τα δέοντα.

Συγχρόνως, η εκπαιδευτική κοινότητα στο σύνολό της, πρέπει, ενεργά, διεκδικητικά και αγωνιστικά να αναδείξει το σοβαρό αυτό πρόβλημα που εκκρεμεί από το 2007 και να επιβάλλει άμεσες και δραστικές λύσεις.

 

πηγή : lakonikos.gr