Μάνη: Αλλάζει το Οίτυλο με 397.000 ευρώ από το ΠΕΠ Πελοποννήσου

Με την ανάπλαση ο παραδοσιακός οικισμός του Οιτύλου θα αναδειχθεί ακόμη περισσότερο και θα καταστεί προσβάσιμος και λειτουργικός για όλους

 

Την Ένταξη της Πράξης «Ανάπλαση Τ.Κ. Οιτύλου» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020» και στον Άξονα Προτεραιότητας «Προστασία του περιβάλλοντος – μετάβαση σε μία οικονομία φιλική στο περιβάλλον», υπέγραψε πριν λίγες εβδομάδες ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας.

Διαφήμιση

Το έργο, προϋπολογισμού 397.000,00 ευρώ, αφορά στην ανάπλαση δημόσιων κοινόχρηστων χώρων (πλατείας παλαιού Δημαρχείου και οδών) του οικισμού Οιτύλου, στη Μάνη.

 

Με την ολοκλήρωση των εργασιών ο κηρυγμένος ως παραδοσιακός οικισμός του Οιτύλου, ο οποίος αποτελεί ήδη σημαντικό πολιτιστικό πόρο της περιοχής, θα αναδειχθεί ακόμη περισσότερο και θα καταστεί προσβάσιμος και λειτουργικός για όλους.

Αποτέλεσμα της ανάπλασης θα είναι η οικονομική και κοινωνική αναζωογόνηση του Οιτύλου, δεδομένου ότι θα καταστεί ελκυστικότερο για κατοίκιση, εγκατάσταση οικονομικών δραστηριοτήτων και προσέλκυση επισκεπτών.

 

πηγή : anagnostis.org