Με τρία θέματα συνεδριάζει το ΔΣ Αν. Μάνης

Σήμερα Τρίτη

Συνεδριάζει διαδικτυακά σήμερα Τρίτη 2 Αυγούστου και ώρα 16.00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ανατολικής Μάνης, με 3 θέματα στην ατζέντα του.

Διαφήμιση

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

-Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2022, σχετικά με Ένταξη πράξης «Κατάρτιση και απόκτηση εργασιακής / επαγγελματικής εμπειρίας μέσω πρακτικής άσκησης στη Μάνη» με κωδικό ΟΠΣ 5132701 στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014 2014 -2020».

– Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2022, σχετικά με «Ανάπλαση Τ.Κ. Οιτύλου» με κωδικό ΟΠΣ 5167841 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014 – 2020»- Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2022.

-Σχετικά με το αίτημα του Π.Α.Ο. ΣΜΥΝΟΥΣ για παραχώρηση αθλητικής εγκατάστασης.

 

πηγή : lakonikos.gr