Μείωση των Δημοτικών Τελών προτείνουν «Αθήνα είσαι Εσύ» & «Ανοιχτή Πόλη»

Η Δημοτική παράταξη «Αθήνα Είσαι Εσύ» από κοινού με την «Ανοιχτή Πόλη», κατέθεσαν τη Δευτέρα (18/7) στο Δημοτικό Συμβούλιο, συγκεκριμένη και εμπεριστατωμένη πρόταση μείωσης των δημοτικών τελών του Δήμου Αθηναίων.

Σύμφωνα με τις δύο δημοτικές παρατάξεις, πρόκειται για μία πρόταση που θα έπρεπε να έχει φέρει από μόνη της η Δημοτική Αρχή ανταποκρινόμενη στο γεγονός ότι σύμφωνα με την υλοποίηση των δύο τελευταίων προϋπολογισμών, οι δαπάνες των ανταποδοτικών υπηρεσιών του Δήμου (καθαριότητα, φωτισμός) υπολείπονται κατά πολύ των ανταποδοτικών εσόδων που εισπράττει, με αποτέλεσμα να δημιουργείται πλεόνασμα.

Διαφήμιση

Αυτό το πλεόνασμα, δίνει τη δυνατότητα στη Δημοτική Αρχή, δεδομένης της οικονομικής κρίσης που πλήττει νοικοκυριά και επιχειρήσεις εξαιτίας του υψηλού πληθωρισμού, να προχωρήσει σε ανάλογες μειώσεις των δημοτικών τελών.

Η κοινή πρόταση κατατέθηκε χθες (18/7), με σκοπό να έχει χρόνο η Δημοτική Αρχή να τη μελετήσει, ώστε να συζητηθεί διεξοδικά στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο.