Ο Δήμος Θηβαίων προχωράει την ανάπλαση της Πλατείας Κεραμοπούλου

Ο Δήμος Θηβαίων προχωράει την ανάπλαση της Πλατείας Κεραμοπούλου, δημιουργώντας ένα χώρο αναψυχής στο κέντρο της πόλης.

Τη σύμβαση για την εκτέλεση του έργου «Ανάπλαση της Πλατείας Κεραμοπούλου» υπέγραψε χθες Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου ο Δήμαρχος Θηβαίων, κ. Γιώργος Αναστασίου.

Διαφήμιση

Η Ανάπλαση της πλατείας Κεραμοπούλου αποτελεί το υποέργο 1 της συγχρηματοδοτούμενης πράξης με τίτλο «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου Δήμου Θηβαίων» με κωδ. Πράξης: 5037893, με ποσό συγχρηματοδότησης 200.000,00 € και ποσό σύμβασης 180.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα σε έξι μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Το συγκεκριμένο έργο προβλέπει μεταξύ άλλων τη δημιουργία δύο ζωνών περιπάτου, παρτέρια φύτευσης πρασίνου και κοινόχρηστους χώρους αναψυχής με παγκάκια. Παράλληλα, θα γίνει ανακαίνιση της υφιστάμενης υπαίθριας κλίμακας και συνοδευτικής ράμπας, με αντικατάσταση των φθαρμένων υλικών και κιγκλιδωμάτων.

Επίσης, θα τοποθετηθεί ειδική ράμπα για ΑμεΑ, η οποία θα οδηγεί στο κύριο πλατύσκαλο της κεντρικής εισόδου του Αρχαιολογικού Μουσείου.

Στη βόρεια είσοδο του Μουσείου επί του κατώτερου σημείου της οδού Θρεψιάδου θα εξασφαλισθεί η πρόσβαση σε ΑμεΑ, λόγω της λειτουργίας της ως «εκπαιδευτικής εισόδου» για ομάδες μαθητών ή σπουδαστών.