Οι προκαταβολές Κοινοτήτων στην Οικονομική Επιτροπή Δ. Ευρώτα

Με 9 θέματα συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ευρώτα, την Παρασκευή 5 Αυγούστου και ώρα 1:00 μμ, στο Δημοτικό Κατάστημα Σκάλας.

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:
– Λήψη απόφασης σχετικά με τροποποίηση προϋπολογισμού εσόδων- εξόδων οικονομικού έτους 2022.
– Λήψη απόφασης σχετικά με ορισμό δικηγόρου.
– Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα Εργασιών του έργου: «Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Τ.Κ. Δαφνίου»- Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου.
– Λήψη απόφασης σχετικά με εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή υδρευτικής γεώτρησης Κοινότητας Απιδιάς» προϋπολογισμού 52.988,64 €.
– Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση πρακτικού διαπραγμάτευσης για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια ειδών τροφίμων  για τις ανάγκες του κοινωνικού παντοπωλείου».
– Λήψη απόφασης σχετικά με απόδοση πάγιας προκαταβολής Προέδρων Κοινοτήτων Δήμου Ευρώτα.
– Λήψη απόφασης σχετικά με μεταφορά χρεών.
– Λήψη απόφασης σχετικά με συμπλήρωση της αριθμ. 131/2022 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.
– Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση 2ου πρακτικού του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση τοιχίου αντιστήριξης δημοτικής οδού πλησίον Ιερού Ναού Αγίου Κωνσταντίνου Κοινότητας Μυρτιάς».

Διαφήμιση

 

πηγή : lakonikos.gr