ΠΙΝ: Έγκριση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, για τις αποκαταστάσεις του «Μπάλλου»

Εγκρίθηκαν από το Ελεγκτικό Συνέδριο οι συμβάσεις για τις αποκαταστάσεις των ζημιών του «Μπάλλου», ως επείγοντα έργα, σε περιοχές της Κέρκυρας

– Αρχής γενομένης από το Πέραμα, ξεκινούν άμεσα οι απαιτούμενες εργασίες στις πληγείσες από τον «Μπάλλο» περιοχές της Κέρκυρας. Θ’ ακολουθήσουν οι αποκαταστάσεις σε Αγίους Δέκα, Σταυρό και Βιρό

Διαφήμιση

– Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου: «Η Περιφερειακή Αρχή είναι αποφασισμένη να αξιοποιήσει κάθε νόμιμο μέσο και κάθε χρηματοδοτικό εργαλείο προκειμένου να επιτελέσει το καθήκον της απέναντι στους πολίτες των Ιονίων Νήσων»

– Ο συνολικός προϋπολογισμός των έργων ανέρχεται στο 1.500.000 € και προέρχεται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

Αποδεχόμενο το σκεπτικό και την τεκμηρίωση της Περιφερειακής Αρχής για τις διαδικασίες αποκατάστασης των ζημιών που προκλήθηκαν στην Κέρκυρα από την έντονη κακοκαιρία «Μπάλλος» (Οκτώβριος 2021), το Ελεγκτικό Συνέδριο απεφάνθη θετικά ως προς την έγκριση των σχετικών συμβάσεων για την εκτέλεση των απαιτούμενων έργων στις πληγείσες περιοχές της Κέρκυρας.

Ειδικότερα, οι περιοχές, στις οποίες θα λάβουν χώρα οι εργασίες αποκατάστασης, είναι οι εξής:

Πέραμα (στα σημεία Αύρα και Καρίνα), Άγιοι Δέκα, Σταυρός και Βιρός. Υπογραμμίζεται ότι τόσο το κόστος των απαραίτητων μελετών, όσο και οι παρεμβάσεις που θα πραγματοποιηθούν, συνολικού προϋπολογισμού 1.500.000 €, θα καλυφθούν από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, έπειτα από σχετική απόφαση της Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, Ρόδης Κράτσα-Τσαγκαροπούλου.

Σημειώνεται ότι για τις εργασίες στις προαναφερθείσες πληγείσες περιοχές της Κέρκυρας, η απόφαση της Περιφερειακής Αρχής ήταν να ενεργοποιήσει τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τα άρθρα 32 παρ. 2γ , 32Α και 26 παρ.6 του Ν.4412/2016, ως επείγοντα έργα αποκατάστασης βλαβών από θεομηνία, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου. Απόφαση, η οποία εγκρίθηκε πλέον και από το Ελεγκτικό Συνέδριο και ως εκ τούτου οι εργασίες μπορούν να ξεκινήσουν άμεσα, αρχής γενομένης από την περιοχή του Περάματος, όπου ο εργολάβος θα εγκατασταθεί τις προσεχείς ημέρες, αμέσως μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης έργου με την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.

Συγκεκριμένα, για τις εργασίες στην περιοχή του Περάματος, η οποία εμφανίζει αυτή την εποχή μεγάλο κυκλοφοριακό φορτίο, αναμένεται να υπάρξει διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων στη μια λωρίδα και παράλληλα τοποθέτηση προσωρινού φωτεινού σηματοδότη για την ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας. Όσον αφορά στις εργασίες, αυτές μεταξύ άλλων θα περιλαμβάνουν πασσαλομπήξεις σε βάθος μεγαλύτερο των 20μ. και παρεμβάσεις για σωστή απορροή ομβρίων υδάτων.

Σε όλες τις πληγείσες από τον «Μπάλλο» περιοχές της Κέρκυρας (Πέραμα, Άγιοι Δέκα, Σταυρός, Βιρός), οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, μετά την έγκριση των σχετικών συμβάσεων που δόθηκε από το Ελεγκτικό Συνέδριο, αφορούν σε καθαρισμούς και αποκατάσταση αγωγών αποχέτευσης ομβρίων και φρεατίων, καθαρισμούς αποδεκτών, άρσεις καταπτώσεων, αντιστήριξη πρανών, ανακατασκευή τεχνικών έργων που αστόχησαν, καθαρισμούς οδοστρωμάτων, ανακατασκευή τμημάτων οδοστρωμάτων, παρεμβάσεις επίτευξης ασφαλούς βατότητας (κατασκευή ισοπεδωτικών στρώσεων ασφάλτου και ασφαλτοταπήτων, αντιμετώπιση λακκουβών και καθιζήσεων, βελτίωση κλίσεων κ.α.), όπως και επεμβάσεις για την επαναφορά στην ικανοποιητική λειτουργία των συνοδών αντιπλημμυρικών έργων και την αποκατάσταση υφισταμένων ή κατασκευή νέων αναγκαίων συνοδών τεχνικών έργων (γέφυρες, τάφροι, οχετοί, τοίχοι αντιστήριξης, κράσπεδα και ρείθρα, πλέγματα συγκράτησης καταπτώσεων, καθαρισμός- αποκατάσταση τάφρων και οχετών απορροής ομβρίων κλπ) ενώ θα πραγματοποιηθούν και οι απαραίτητες παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας (στηθαία ασφαλείας, διαγραμμίσεις).