ΠΙΝ: Περισσότερα από 24.500.000€ για το πρόγραμμα ενίσχυσης επιχειρήσεων λόγω Covid 19

Ξεπερνάει τα 24.500.000€  το σύνολο των πληρωμών του προγράμματος ενίσχυσης μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid 19, δίνοντας μεγάλη ανάσα στις ΜμΕ των Ιονίων Νήσων και σημαντική βοήθεια στην ρευστότητα της αγοράς.

Ειδικότερα η Α’ φάση των 14.000.000 έχει σχεδόν ολοκληρωθεί στο σύνολό της, ενώ η Β’ φάση των 16.000.000, από τους συνολικά 1300 δικαιούχους οι 1063 έχουν καταθέσει έως σήμερα αίτημα πληρωμής, με την πλειονότητά τους να έχει ήδη πληρωθεί.

Διαφήμιση

Υπενθυμίζεται ότι η καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων πληρωμής για τους δικαιούχους της Β’ φάσης κατόπιν της τελευταίας  μικρής  παράτασης  είναι η 30/04/22. 

Έπειτα από ενέργειες και μεθοδική δουλειά της Αντιπεριφερειας Επιχειρηματικότητας, των  υπηρεσιών της Περιφέρειας, της Διαχειριστικής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και του ΕΦΕΠΑΕ, δεν παρατηρείται καμία απολύτως καθυστέρηση ως προς την αξιολόγηση και τις πληρωμές προς τους δικαιούχους, δίνοντας έτσι μια βαθιά ανάσα στις επιχειρήσεις των Ιονίων Νήσων.

Οι δικαιούχοι, εφόσον δεν υπάρχει κανένα ζήτημα ως προς τα υποβαλλόμενα έγγραφά τους, αφού καταθέσουν την αίτησή τους πληρώνονται εντός ολίγων ημερών, σε πρωτοφανείς ρυθμούς.