Πρόσληψη 711 συμβασιούχων από Δήμους [Όλες οι λεπτομέρειες – Αναλυτικός πίνακας]

Την έγκριση από πλευράς του Υπουργείου Εσωτερικών, των επτακοσίων έντεκα (711) επόμενων προσλήψεων ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8) ή έως εννέα (9) μήνες, σε Φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, για τη στελέχωση υπηρεσιών που παρέχουν έργο έναντι αντιτίμου.

Η Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών στα Επισυναπτόμενα αρχεία

Διαφήμιση

 

Οι φορείς – Οι θέσεις