Στο ΠΕΠ Πελοποννήσου η εκπαιδευτική υποστήριξη μαθητών ΑμεΑ

Με απόφαση του περιφερειάρχη Πελοποννήσου Παναγιώτη Νίκα εντάχθηκε στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) Πελοποννήσου 2014 – 2020 η πράξη «Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (σχολικό έτος 2022-2023)» -και συγκεκριμένα στον Άξονα Προτεραιότητας «Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού – Ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση».

Η συνολική δημόσια δαπάνη της εν λόγω πράξης -ημερομηνία έναρξης της οποίας ορίστηκε η 1η Αυγούστου 2022 και λήξης η 31 Δεκεμβρίου 2023- ανέρχεται σε 628.880 ευρώ.

Διαφήμιση

Η πράξη αφορά στην υλοποίηση εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, η οποία συμπεριλαμβάνει και την υποστήριξη των με αδυναμία αυτοεξυπηρέτησης μαθητών με αναπηρία λόγω κινητικών αναπηριών κ.λ.π. και των πασχόντων από χρόνια νοσήματα μαθητών που φοιτούν σε σχολικές μονάδες, για το σχολικό έτος 2022 – 2023.

Στο πλαίσιο αυτό προσλαμβάνονται οι απαραίτητοι αναπληρωτές ειδικού βοηθητικού προσωπικού (ΕΒΠ) για την εξυπηρέτηση των μαθητών που αδυνατούν να αυτοεξυπηρετηθούν,  καθώς και οι απαραίτητοι αναπληρωτές ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού για όσους μαθητές χρήζουν σχετικής υποστήριξης.

 

πηγή : lakonikos.gr