Συνεργασία του Δήμου Καλαμάτας με την Παγκόσμια Τράπεζα

Η συνεργασία θα εστιάσει σε θέματα που αφορούν, μεταξύ άλλων, το παραλιακό μέτωπο, στην επανάχρηση εγκαταλελειμμένων ακινήτων και στις επιπτώσεις της αστικής θερμότητας.
Συνεδρίασε μέσω τηλεδιάσκεψης, η Συντονιστική Επιτροπή που συγκροτήθηκε στο πλαίσιο υλοποίησης της πιλοτικής δράσης για την Αειφόρο Αστική Ανάπτυξη, με τη συμμετοχή ομάδας έργου της Παγκόσμιας Τράπεζας.

Πρόκειται για δράση στην οποία έχει επιλεγεί και συμμετέχει ο Δήμος Καλαμάτας και η οποία δράση χρηματοδοτείται από τη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Διαφήμιση

Υπενθυμίζεται ότι στο πλαίσιο διερευνητικών συναντήσεων που προηγήθηκαν, εκπρόσωποι της Παγκόσμιας Τράπεζας είχαν επισκεφτεί την Καλαμάτα κατά το τριήμερο 13-15 Δεκεμβρίου 2022, όπου και είχαν σειρά συναντήσεων με εκπροσώπους του Δήμου και τοπικούς φορείς. Σημειώνεται ότι στην εν λόγω πιλοτική δράση, εκτός από την Καλαμάτα έχουν επιλεγεί και συμμετέχουν η Καβάλα, το Ηράκλειο και η Λάρισα.

Κατά τη συνεδρίαση της Συντονιστικής Επιτροπής, μεταξύ άλλων, έγινε παρουσίαση της επιλογής των θεματικών πεδίων και του είδους των υποστηρικτικών δράσεων ανά πόλη, ενώ αναπτύχθηκαν και θέματα που σχετίζονται με τις προτεραιότητες και τα χρονοδιαγράμματα προετοιμασίας των στρατηγικών στη νέα προγραμματική περίοδο.

Πηγή φωτογραφίας: Δήμος Καλαμάτας

Σε ότι αφορά την Καλαμάτα επιβεβαιώθηκε ότι η τεχνική βοήθεια και υποστήριξη θα εστιάσει στη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης παρέμβασης για το θαλάσσιο μέτωπο, σε εναλλακτικές επιλογές χρηματοδότησης για πράσινες και οικονομικά αποδοτικές υποδομές, στη συνδιαμόρφωση μέσω δημόσιας διαβούλευσης  θεματικών που θα προκύψουν για τους τομείς της επιχειρηματικότητας και της τοπικής οικονομικής ανάπτυξης, καθώς και για τις επιπτώσεις της αστικής θερμότητας.

Επιπλέον προτάθηκε να υπάρξει δράση για την επανάχρηση εγκαταλελειμμένων κτηρίων.

Στη συνάντηση συμμετείχαν στελέχη και εμπειρογνώμονες της Παγκόσμιας Τράπεζας, εκπρόσωποι του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, της ΓΔ REGIO της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, καθώς επίσης, Δήμαρχοι και στελέχη των Δήμων Καλαμάτας, Ηρακλείου, Καβάλας και Λάρισας