ΑΣΕΠ: 2.016 προσλήψεις για 49 ειδικότητες σε Δήμους και φορείς της χώρας – Αναλυτικά η λίστα

Δήμοι και φορείς της χώρας επιλέγουν 2.016 υπαλλήλους 49 ειδικοτήτων.

Θα προσληφθούν υποψήφιοι όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ).

Διαφήμιση

Δείτε τη λίστα με όλες τις ειδικότητες:

 • Ιατροί Γενικής Ιατρικής
 • Δερματολόγοι Αφροδισιολόγοι
 • Ιατροί Γυναικολόγοι
 • Παιδίατροι
 • Ψυχίατροι
 • Καρδιολόγοι
 • Νοσηλευτές
 • Διαιτολόγοι Διατροφολόγοι
 • Μαιών/Μαιευτών
 • Επισκέπτες Υγείας
 • Αρχαιολόγοι
 • Διοικητικό Οικονομικό Προσωπικό
 • Διοικητικό Λογιστικό Προσωπικό
 • Λογιστικό Προσωπικό
 • Διοικητικό Προσωπικό
 • Υπάλληλοι Γραφείου
 • Πτυχιούχοι Πληροφορικής
 • Γεωπόνοι
 • Μαθηματικοί
 • Μηχανικοί Παραγωγής και Διοίκησης
 • Πολιτικοί Μηχανικοί
 • Αρχιτέκτονες Μηχανικοί
 • Τοπογράφοι Μηχανικοί
 • Χημικοί Μηχανικοί
 • Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί
 • Μηχανολόγοι Μηχανικοί
 • Συντηρητές Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης
 • Σχεδιαστές
 • Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων
 • Μηχανοτεχνίτες Οχημάτων
 • Επόπτες Υδρονομέων
 • Υδρονομείς
 • Οδηγοί Γ’ Κατηγορίας
 • Οδηγοί Απορριμματοφόρων
 • Οδηγοί Λεωφορείων
 • Οδηγοί Γεωργικού Ελκυστήρα
 • Οδηγοί Μηχανοδηγοί Χειριστές
 • Χειριστές Μηχανημάτων Έργων
 • Εκδότες Εισιτηρίων
 • Ελεγκτές
 • Μαρμαροτεχνίτες
 • Εργατοτεχνίτες
 • Εργάτες
 • Εργάτες Ύδρευσης
 • Εργάτες Πρασίνου
 • Εργάτες Απορριμματοφόρων
 • Εργάτες Γενικών Καθηκόντων
 • Εργάτες Καθαριότητας
 • Βοηθητικό Προσωπικό Καθαριότητας