Δήμος Κω: Δημοπρασία χρήσης παραλιών, με σκοπό την τοποθέτηση ομπρελοκαθισμάτων

Ο Δήμος Κω προκηρύσσει Δημοπρασία για την εκμίσθωση των χώρων μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού & παραλίας σε τρίτους για εκμετάλλευση, έναντι ανταλλάγματος, με σκοπό την τοποθέτηση ομπρελοκαθισμάτων, θαλάσσιων μέσων αναψυχής,και την λειτουργία αυτοκινούμενων ή ρυμουλκούμενων τροχήλατων αναψυκτήριων για την εξυπηρέτηση των λουομένων.

Θα διενεργηθεί την Μεγάλη Τρίτη, 19 Απριλίου, στα γραφεία των Δημοτικών Κοινοτήτων και για την Δημοτική Ενότητα Κω στο Τμήμα Παροχής Υπηρεσιών, για τα τμήματα αιγιαλού & παραλίας εντός της χωρικής τους αρμοδιότητας, τις παρακάτω ώρες:

Διαφήμιση

1. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ

– Στο κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Καρδάμαινας και ώρα 09:00 π.μ.
– Στο κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Αντιμαχείας και ώρα 11:00 π.μ.
– Στο κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Κεφάλου και ώρα 12:30 π.μ.

2. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΥ

– Στο κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Ασφενδιού, (Ζηπάρι) και ώρα 09:00 π.μ.
– Στο κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Πυλίου, και ώρα 11:00 π.μ.

3. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΩ

– Στα γραφεία του Τμήματος Παροχής Υπηρεσιών, επί της οδού Ακτή Κουντουριώτη 23, και ώρα 09:00 π.μ.

Σε περίπτωση που προκύψουν άγονα τμήματα της 1ης δημοπρασίας θα διενεργηθεί και 2η δημοπρασία την Τετάρτη 27 Απριλίου , στο ίδιο μέρος και την ίδια ώρα ανά Δημοτική Κοινότητα, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως.

Η διάρκεια της μίσθωσης θα είναι για ένα έτος, με λήξη των συμβάσεων παραχώρησης απλής χρήσης αποκλειστικά στις 31/12/2022.

Πληροφορίες για την διαδικασία της δημοπρασίας, τα δικαιολογητικά, τις θέσεις των τμημάτων κοινόχρηστου χώρου αιγιαλού και παραλίας που δημοπρατούνται, τους κωδικούς αριθμούς και τους σχετικούς χάρτες αυτών, παρέχονται από το Τμήμα Παροχής Υπηρεσιών και από τα γραφεία των Δημοτικών Κοινοτήτων κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα:

1. Τμήμα Παροχής Υπηρεσιών 22420 25462
2. Δημοτική Κοινότητα Ασφενδιού 22423 60013
3. Δημοτική Κοινότητα Πυλίου 22420 41204
4. Δημοτική Κοινότητα Αντιμάχειας 22423 60161
5. Δημοτική Κοινότητα Καρδάμαινας 22420 91137
6. Δημοτική Κοινότητα Κεφάλου 22420 71208

Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης καθώς και οι σχετικοί χάρτες με τις θέσεις των τμημάτων κοινόχρηστου χώρου αιγιαλού και παραλίας που δημοπρατούνται, θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου Κω: www.kos.gov.gr

Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στις παραπάνω υπηρεσίες.