Ενίσχυση των σχολείων της Θεσσαλίας με ειδικευμένο προσωπικό για μαθητές με αναπηρία

ÄÉÁÌÁÑÔÕÑÉÁ ÁÌÅÁ ÅÎÙ ÁÐÏ ÔÏ ÕÐ. ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ--×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ//EUROKNISSI

Πάνω από 24 εκατ. Ευρώ θα διατεθούν για την υποστήριξη μαθητών με αναπηρία στα σχολεία της Θεσσαλίας.
Πρόσληψη ειδικευμένου προσωπικού, περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα συνολικού προϋπολογισμού 24,5 εκατομμυρίων ευρώ που στοχεύει στην υποστήριξη μαθητών με αναπηρίες ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στις σχολικές μονάδες της Θεσσαλίας, όπως ανακοίνωσε η περιφέρεια Θεσσαλίας.

Το «Πρόγραμμα ανάπτυξης και ενδυνάμωσης διεπιστημονικών συμβουλευτικών και υποστηρικτικών δομών και μαθησιακής υποστήριξης/συνεκπαίδευσης μαθητών/τριών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για την ισότιμη πρόσβαση και συμπερίληψη στην εκπαίδευση» αφορά το σχολικό έτος 2023-2024 έως και το σχολικό έτος 2027-2028.

Διαφήμιση

Συγκεκριμένα χρηματοδοτείται:

Η ενίσχυση των σχολικών μονάδων με το αναγκαίο Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό για τους μαθητές και μαθήτριες που αδυνατούν να αυτοεξυπηρετηθούν και με το αναγκαίο Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό για όσους μαθητές και μαθήτριες χρήζουν νοσηλευτικής φροντίδας
Η ενίσχυση των Υποστηρικτικών Δομών Εκπαίδευσης μέσω α) Των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) σκοπός των οποίων είναι η υποστήριξη των μαθητών, των σχολικών μονάδων και των Ε.Κ. της περιοχής αρμοδιότητάς τους για τη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης όλων ανεξαιρέτως των μαθητών στην εκπαίδευση και την προάσπιση της αρμονικής ψυχοκοινωνικής τους ανάπτυξης και προόδου και β) των Επιτροπών Διεπιστημονικής Υποστήριξης (Ε.Δ.Υ.) για τη λειτουργία των Σχολικών Δικτύων Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (ΣΔΕΥ) των σχολικών μονάδων της γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης.
Η δράση στοχεύει στην στήριξη και ενίσχυση του θεσμού της συνεκπαίδευσης και στην υποστήριξη για τη συμπερίληψη των μαθητών/τριών με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στα σχολεία γενικής αγωγής της Προσχολικής, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και στην ψυχοκοινωνική ενδυνάμωση και στην ενίσχυση της εκπαίδευσης των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μέσω της εξασφάλισης της ισότιμης συμμετοχής αυτών στο εκπαιδευτικό και κοινωνικό γίγνεσθαι.

Τις επόμενες ημέρες εκδίδεται από την Διαχειριστική Αρχή του ΕΣΠΑ Θεσσαλίας η σχετική πρόσκληση με διαδικασία άμεσης αξιολόγησης.