Π.Ε Τρικάλων: Καταργείται η έκδοση άδειας εργασίας των παράνομα διαμενόντων πολιτών

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4825/2021 από 1η Ιουλίου, καταργείται η αρμοδιότητα της έκδοσης άδειας εργασίας, 6μηνης διάρκειας, των παράνομα διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών από την Υπηρεσία της Περιφέρειας.

Οι ενδιαφερόμενοι εργοδότες δύνανται να απασχολούν μετακληθέντες πολίτες τρίτων χωρών σύμφωνα με τις διαδικασίες μετάκλησης και σε ειδικότητες κυρίως του πρωτογενούς τομέα όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του ν.4251/2014.

Διαφήμιση

Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία και διευκρίνιση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στη Διεύθυνση Ανάπτυξης (τηλ.2431351616) αρμόδια Τμηματάρχης Ευθυμίου Αγορίτσα.