«Πέρασαν» 354 επενδυτικά σχέδια στη Λακωνία

Με συνολική επιχορήγηση άνω των 125 εκ. ευρώ

 

Η εξέλιξη των προγραμμάτων ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας τα οποία χειρίζεται η Περιφέρεια Πελοποννήσου χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα ικανοποιητική, όπως σημείωσε ο περιφερειάρχης Παναγιώτης Νίκας.

Διαφήμιση

Συνολικά, μέσω των αναπτυξιακών δράσεων, στη Λακωνία έχουν προκριθεί μέχρι σήμερα συνολικά 354 επενδυτικά σχέδια με συνολικό ποσό επιχορήγησης ύψους 125.650.590,1 ευρώ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπηρεσίας, στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Νόμου ΕΣΠΑ (Ν.4399/2016) μέχρι τώρα έχουν εγκριθεί στην Περιφέρεια Πελοποννήσου συνολικά 333 επενδυτικά σχέδια με συνολική επιχορήγηση 138.883.111,47 ευρώ, ενώ εκκρεμούν ακόμα αξιολογήσεις από τις επιτροπές αξιολόγησης.

Συγκεκριμένα, στη Λακωνία υπάρχουν 102 υπαχθέντα επενδυτικά σχέδια με εγκεκριμένη επιχορήγηση 37.705.313,43 ευρώ. Στην Αργολίδα έγινε αποδοχή 52 επενδυτικών σχεδίων με εγκεκριμένη επιχορήγηση 23.816.802,82 ευρώ και στην Αρκαδία πήραν «εισιτήριο» υλοποίησης 29 σχέδια με επιχορήγηση 13.262.098,03 ευρώ. Στην Κορινθία δόθηκε «πράσινο φως» σε 71 επενδυτικά πλάνα με επιχορήγηση 31.501.679,21 ευρώ και στη Μεσσηνία σε 79 σχέδια με εγκεκριμένη επιχορήγηση 32.597.217,98 ευρώ.

Εκκρεμεί ακόμα αύξηση κατανομής πιστώσεων ποσού 700.00 ευρώ για τον 4ο κύκλο ΕΠΜΜΕ (Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων), προκειμένου να αναρτηθεί ο οριστικός πίνακας κατανομής στο ΠΣΚΕ (Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων) και να εκδοθούν οι αποφάσεις υπαγωγής. Διαφορετικά, με την υπάρχουσα κατανομή πιστώσεων, θα πρέπει να απενταχθούν 2 επενδυτικά σχέδια.

Απομένουν επίσης οι αξιολογήσεις του 5ου κύκλου του καθεστώτος «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» από τις Επιτροπές Αξιολόγησης.

Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων
Επιπλέον, στο πλαίσιο του Ν.3908/2011 (Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη, την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή) έχουν εγκριθεί στην Περιφέρεια Πελοποννήσου συνολικά 47 επενδυτικά σχέδια με συνολική επιχορήγηση 18.302.236,93 ευρώ.

Συγκεκριμένα, στη Λακωνία υπήρξε υπαγωγή 16 επενδυτικών σχεδίων με εγκεκριμένη επιχορήγηση 5.964.919,36 ευρώ. Στην Αργολίδα καταγράφονται 9 υπαχθέντα προτάσεις με επιχορήγηση 2.291.910,84 ευρώ και στην Αρκαδία 6 υπαχθέντα επενδυτικά σχέδια με εγκεκριμένη επιχορήγηση 2.035.715,13 ευρώ. Στην Κορινθία καταχωρούνται 8  επενδυτικά σχέδια με επιχορήγηση 2.976.898,94 ευρώ και στη Μεσσηνία 8 επιχειρηματικά πλάνα με εγκεκριμένη επιχορήγηση 5.032.792,66 ευρώ.

Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων
Στο πλαίσιο του Ν.3299/2004 (Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση) έχουν εγκριθεί 750 επενδυτικά σχέδια με συνολική επιχορήγηση 309.231.875,80 ευρώ.

Πιο αναλυτικά, η Λακωνία μετρά 236 υπαχθέντα επενδυτικά σχέδια με εγκεκριμένη επιχορήγηση 81.980.357,31 ευρώ. Στην Αργολίδα υπάρχουν 54 υπαχθέντα σχέδια με επιχορήγηση 16.089.459,85 ευρώ και στην Αρκαδία 139 προτάσεις με εγκεκριμένη επιχορήγηση 75.854.455,97 ευρώ. Στην Κορινθία συναντώνται 64 υπαχθέντα επενδυτικά σχέδια με επιχορήγηση 17.630.627,57 ευρώ και στη Μεσσηνία υπήχθησαν 257 επενδυτικά σχέδια με εγκεκριμένη επιχορήγηση 117.676.975,10 ευρώ.

 

πηγή : lakonikos.gr