Πρόγραμμα “Πρώτο Ένσημο”: Αφορολόγητα τα ποσά του προγράμματος- Σε ποιές περιπτώσεις ισχύει το ειδικό προνομιακό καθεστώς

Ειδικά προνόμια για τα ποσά των προγραμμάτων «Πρώτο Ένσημο» και «Επιδότηση 100.000 θέσεων εργασίας προβλέπονται στο άρθρο 59 του νέου νομοσχεδίου του υπουργείου Εργασίας.

Συγκεκριμένα τα ποσά για το «Πρώτο Ένσημο» θα είναι αφορολόγητα ενώ για το δεύτερο πρόγραμμα προβλέπεται να είναι ακατάσχετα.

Διαφήμιση

Ειδικότερα θεσπίζεται ειδικό προνομιακό καθεστώς (φορολογικό κ.λπ), για τις ακόλουθες περιπτώσεις ποσών:

  1. Της επιδότησης με διακόσια (200) ευρώ επί του καθαρού μηνιαίου μισθού σε περίπτωση που η νέα πρόσληψη αφορά μακροχρόνια άνεργο, στο πλαίσιο λειτουργίας του ανοιχτού προγράμματος του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για τη δημιουργία εκατό χιλιάδων (100.000) νέων θέσεων εργασίας,
  2. Της επιδότησης με διακόσια (200) ευρώ επί του καθαρού μηνιαίου μισθού σε περίπτωση που η νέα πρόσληψη αφορά εποχικά εργαζόμενους του τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου, που θα προσληφθούν από επιχειρήσεις-εργοδότες του τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου
  3. Της επιδότησης με χίλια διακόσια (1.200) ευρώ, στο πλαίσιο λειτουργίας του ανοικτού προγράμματος του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Πρώτο Ένσημο». (άρθρο 59)

Πηγή: sofokleousin.gr