Προκηρύξεις εργασίας Δήμων και Φορέων του Δημοσίου

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ΝΠΔΔ «Πολιτιστικός, Αθλητικός και Κοινωνικός Οργανισμός “Γεώργιος Αξιώτης”»:

Διαφήμιση
  • ΤΕ Αρχιμουσικού Φιλαρμονικής: 1 άτομο, 8 μήνες
  • ΔΕ Διοικητικού: 1 άτομο, 8 μήνες
  • ΥΕ Καθαριστριών: 1 άτομο, από την υπογραφή της σύμβασης έως 31-8-2022

Αιτήσεις: Έως 11/04/22.

Προκήρυξη

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού ενός (1) ατόμου, για την κάλυψη θέσης εργατοτεχνίτη διώρυγας, για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8) μηνών, χωρίς τυπικά προσόντα (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου).

Αιτήσεις: Έως 07/04/22.

Προκήρυξη