Στην 6η θέση μεταξύ 13 περιφερειών σε επισκέψεις και εισπράξεις η Πελοπόννησος

Μεσαίες τουριστικές επιδόσεις για την Πελοπόννησο – Τι αποτυπώνει έρευνα για τα ταξίδια το 2021

 

Η Τράπεζα της Ελλάδος ανακοίνωσε τα στοιχεία ταξιδιωτικού ισοζυγίου ανά περιφέρεια της χώρας και ανά χώρα προέλευσης των επισκεπτών το 2021. Η συγκέντρωση και επεξεργασία ταξιδιωτικών στοιχείων, όπως αυτά συλλέγονται μέσω της Έρευνας Συνόρων, ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2016 κι έκτοτε η Τράπεζα της Ελλάδος συγκεντρώνει στοιχεία και για την περιφερειακή κατανομή των ταξιδιωτικών εισπράξεων, των επισκέψεων, των διανυκτερεύσεων και των εισερχόμενων ταξιδιωτών.

Διαφήμιση

Το Ινστιτούτο του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ) προχώρησε στην ανάλυση στοιχείων εισερχόμενου τουρισμού ανά περιφέρεια. Από αυτή προκύπτει πως, σημαντική αύξηση της μέσης δαπάνης ανά επίσκεψη σε σχέση με το 2019 (+30,7%, από 482 € σε 631€) καταγράφηκε το 2021, που προκλήθηκε κατά κύριο λόγο από αύξηση της μέσης διάρκειας παραμονής (+26,4%, από 6,3 σε 8), ενώ η δαπάνη ανά διανυκτέρευση σημείωσε μικρή αύξηση (+3,4%, από 76 € σε 79 €). Από την άλλη πλευρά πραγματοποιήθηκαν συνολικά 16.376 χιλ. επισκέψεις στις 13 περιφέρειες της χώρας, παρουσιάζοντας μείωση -55,3% σε σύγκριση με το 2019 που είχαν πραγματοποιηθεί 36.643 χιλ. επισκέψεις.

Στην πρώτη θέση κατάταξης των χωρών, με βάση τον αριθμό των επισκέψεων το 2021, διατηρήθηκε η Γερμανία, στη δεύτερη θέση ανέβηκε το Ηνωμένο Βασίλειο και στην τρίτη θέση η Γαλλία.

Οι διανυκτερεύσεις των ταξιδιωτών στην Ελλάδα διαμορφώθηκαν στις 64.053 χιλ. το 2021, παρουσιάζοντας μείωση -43,5% σε σχέση με το 2019 και οι ταξιδιωτικές εισπράξεις στην Ελλάδα διαμορφώθηκαν σε 10.328 εκατ. € το 2021, παρουσιάζοντας μείωση -41,6% σε σχέση με το 2019. Το 2021, η δαπάνη ανά επίσκεψη ανά περιφέρεια αυξήθηκε σε όλες τις περιφέρειες λόγω της αύξησης της μέσης διάρκειας παραμονής, ακόμα και στις περιφέρειες που παρατηρήθηκε μείωση της δαπάνης ανά διανυκτέρευση.

Κατάταξη βάσει επισκέψεων
Οι επισκέψεις στις 13 Περιφέρειες της Ελλάδας διαμορφώθηκαν στις 16.376 χιλ. το 2021, παρουσιάζοντας μείωση -55,3% σε σύγκριση με το 2019. Όλες οι Περιφέρειες κατέγραψαν  μείωση στον αριθμό των επισκέψεων.

Στην πρώτη θέση διατηρήθηκε η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου καταγράφοντας μείωση -47,4% με 3.624 χιλ. επισκέψεις, ενώ στη δεύτερη θέση, ανέβηκε η Περιφέρεια Κρήτης, κερδίζοντας 2 θέσεις, παρουσιάζοντας μείωση -40,5% με 3.148. χιλ. επισκέψεις. Στην τρίτη θέση υποχώρησε και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, παρουσιάζοντας μείωση -56,6% με 2.934 χιλ. επισκέψεις και στην τέταρτη θέση η Περιφέρεια Αττικής καταγράφοντας μείωση -55,4% με τις επισκέψεις να διαμορφώνονται σε 2.640 χιλιάδες.

Μείωση κατά -42,8% παρουσίασε και η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, ενώ οι επισκέψεις διαμορφώθηκαν σε 1.742 χιλ., ανεβαίνοντας όμως στην 5η θέση του πίνακα κατάταξης.

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου κατετάγη στην 6η θέση, με άνοδο 2 θέσεων σε σύγκριση με το 2019, αν και είχε μείωση επισκέψεων κατά -46,9% (συνολικά 477 χιλ. επισκέψεις). Στην έβδομη θέση παρέμεινε η Περιφέρεια Ηπείρου με 425 χιλ. επισκέψεις, παρουσιάζοντας μείωση -58,9%. Στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας οι επισκέψεις διαμορφώθηκαν σε 351 χιλ. σημειώνοντας μείωση -57,0%.

Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κατέγραψε τη μεγαλύτερη μείωση -91,3% και υποχώρησε στην 9η θέση (χάνοντας τέσσερις θέσεις) με τις επισκέψεις να διαμορφώνονται σε 333 χιλιάδες. Οι υπόλοιπες περιφέρειες διατήρησαν τη θέση τους σε σύγκριση με το 2019.

Σύμφωνα με την κατανομή των επισκέψεων στις 13 περιφέρειες της Ελλάδας, το 86% των επισκέψεων πραγματοποιήθηκε στις εξής πέντε περιφέρειες: Νοτίου Αιγαίου (22,1%), Κρήτης (19,2%), Κεντρικής Μακεδονίας (17,9%), Αττικής (16,1%), και Ιονίων Νήσων (10,6%).

Στο σύνολο των υπόλοιπων Περιφερειών αντιστοιχεί μόλις το 14% των επισκέψεων το 2021: Πελοποννήσου (2,9%), Ηπείρου (2,6%), Δυτικής Ελλάδας (2,1%), Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (2,0%), Θεσσαλίας (1,7%), Στερεάς Ελλάδας (1,5%), Βορείου Αιγαίου (0,6%) και Δυτικής Μακεδονίας (0,5%).

Γάλλοι, Γερμανοί και Βρετανοί
στην Πελοπόννησο
Στην έκτη θέση της σχετικής λίστας της προέλευσης τουριστών υποχώρησε η Περιφέρεια Πελοποννήσου με 477 χιλ. επισκέψεις, έχοντας ως κύριες πηγές τη Γαλλία (70 χιλ.), τη Γερμανία (63 χιλ.) και το Ηνωμένο Βασίλειο (46 χιλ.).

Κατάταξη βάσει διανυκτερεύσεων
Πρώτη στην κατάταξη, με 29.914 χιλ. διανυκτερεύσεις, διατηρήθηκε η Περιφέρεια του Νότιου Αιγαίου παρουσιάζοντας μείωση -43,7%. Στη δεύτερη θέση παρέμεινε η Περιφέρεια Κρήτης με 26.872 χιλ. με μείωση -37,9%. Στην τρίτη θέση ανέβηκε η Περιφέρεια Αττικής με 21.432 χιλ. διανυκτερεύσεις, καταγράφοντας μείωση -37%. Στην τέταρτη θέση υποχώρησε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με 21.296 χιλ. διανυκτερεύσεις παρουσιάζοντας μείωση -47,8% ενώ στην πέμπτη θέση παρέμεινε η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων με 14.391 χιλ. διανυκτερεύσεις με μείωση κατά -39,4%.

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου με 4.093 χιλ. διανυκτερεύσεις κατέγραψε μείωση -36,7% κερδίζοντας ωστόσο μία θέση στον πίνακα. Αντίθετα η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με 2.539 χιλ. διανυκτερεύσεις κατέγραψε μείωση -75% και υποχώρησε στην έβδομη θέση. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας με 2.410 χιλ. διανυκτερεύσεις διατήρησε τη θέση της (8η), παρουσιάζοντας μείωση -50,7%.

Σύμφωνα με την κατανομή των διανυκτερεύσεων στις 13 περιφέρειες της Ελλάδας, το 86,7% των διανυκτερεύσεων πραγματοποιήθηκε στις εξής πέντε περιφέρειες: Νοτίου Αιγαίου (22,8%), Κρήτης (20,5%), Αττικής (16,3%), Κεντρικής Μακεδονίας (16,2%) και Ιονίων Νήσων(11,0%). Στο σύνολο των υπόλοιπων Περιφερειών αντιστοιχούν 13,3% διανυκτερεύσεις επί του συνόλου: Πελοποννήσου (3,1%), Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (1,9%), Θεσσαλίας και Δυτικής Ελλάδας (1,8%), Ηπείρου (1,5%), Στερεάς Ελλάδας (1,4%), Βορείου Αιγαίου (1,0%) και Δυτικής Μακεδονίας (0,8%).

Κατάταξη βάσει εισπράξεων
Στην κορυφή της κατάταξης διατηρήθηκε η Περιφέρεια Νότιου Αιγαίου με εισπράξεις 3.121 εκατ. € παρουσιάζοντας μείωση -39,7%. Στη δεύτερη θέση παρέμεινε η Περιφέρεια Κρήτης με 2.395 εκατ. €, καταγράφοντας μείωση -33,5% και στην τρίτη θέση με 1.466 εκατ. € παρέμεινε η Περιφέρεια Αττικής με μείωση -43,4%. Στην τέταρτη θέση ανέβηκε η  Περιφέρεια των Ιονίων Νήσων με 1.297 εκατ. €, καταγράφοντας μείωση κατά -32,1%. Η  Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας υποχώρησε στην Πέμπτη θέση με τις εισπράξεις να  διαμορφώνονται σε 1.012 εκατ. € παρουσιάζοντας μείωση -55,0%. Αντίθετα, στην έκτη θέση  ανέβηκε η Περιφέρεια Πελοποννήσου με 250 εκατ. €, σημειώνοντας μείωση -40,1% και στην έβδομη η Περιφέρεια Θεσσαλίας με 179 εκατ. €, με υφιστάμενη μείωση -49,6%.

Σύμφωνα με την κατανομή των εισπράξεων στις 13 Περιφέρειες της Ελλάδας, το 90% των εισπράξεων πραγματοποιήθηκε στις εξής πέντε περιφέρειες: Νοτίου Αιγαίου (30,2%), Κρήτης (23,2%), Αττικής (14,2%), Ιονίων Νήσων (12,6%), και Κεντρικής Μακεδονίας (9,8%). Στο σύνολο των υπόλοιπων Περιφερειών (Πελοποννήσου, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Θεσσαλίας, Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδας, Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Μακεδονίας και Βορείου Αιγαίου) αντιστοιχεί το 10% των εισπράξεων επί του συνόλου.

Ακολουθεί η ποσοστιαία κατανομή των επισκέψεων ανά Περιφέρεια: Πελοποννήσου (2,4%), Θεσσαλίας (1,7%), Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (1,3%), Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας (1,2% αντίστοιχα), Στερεάς Ελλάδας (1,1%), Βορείου Αιγαίου(0,7%) και Δυτικής Μακεδονίας (0,4%).

Τοp-3 κύριων αγορών
Πρωτιά στις ταξιδιωτικές εισπράξεις -ανάμεσα στις 13 Περιφέρειας της χώρας- πέτυχε η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου με 3.121 εκατ. €. Το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων προήλθε από τη Γερμανία με 750 εκατ. €. Ακολούθησαν οι εισπράξεις των ταξιδιωτών από το Ην. Βασίλειο (406 εκατ. €) και τη Γαλλία (351 εκατ. €).

Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις για την Περιφέρεια Κρήτης διαμορφώθηκαν σε 2.395 εκατ. €. Το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων, προήλθε από τη Γερμανία (834 εκατ. €) και ακολούθησαν οι εισπράξεις από τη Γαλλία (283 εκατ. €) και από το Ην. Βασίλειο (181 εκατ. €). Στην τρίτη θέση βρέθηκε η Περιφέρεια Αττικής με 1.466 εκατ. €, έχοντας κύριες πηγές το Ην. Βασίλειο (212 εκατ. €), τις ΗΠΑ (189 εκατ. €) και τη Γαλλία (160 εκατ. €).

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων βρίσκεται στην τέταρτη θέση, με 1.297 εκατ. €. Το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων προήλθε από το Ην. Βασίλειο 398 εκατ. €. και ακολουθούν αισθητά χαμηλότερα, οι εισπράξεις από τη Γερμανία (178 εκατ. €) και την Ιταλία (119 εκατ. €). Την πεντάδα συμπληρώνει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς οι εισπράξεις διαμορφώθηκαν σε 1.012 με το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων να προέρχεται από τη Γερμανία 234 εκατ. €., ενώ ακολούθησαν οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο (129 εκατ. €) και τη Σερβία (100 εκατ. €). Ακολούθησε η Περιφέρεια Πελοποννήσου με 250 εκατ. €, έχοντας ως κύριες αγορές τη Γαλλία (45 εκατ. €), τη Γερμανία (30 εκατ. €) και το Ην. Βασίλειο (29 εκατ. €).

 

πηγή : lakonikos.gr