Ενεργοποιήθηκε η πλατφόρμα για τη δήλωση των αποθεμάτων

Τα στοιχεία αποθεμάτων μπορούν να δηλώνονται από τους υπόχρεους έως και την Τετάρτη, 6 Απριλίου, και στη συνέχεια τουλάχιστον μία φορά ανά πέντε εργάσιμες ημέρες

Ενεργοποιήθηκε η πλατφόρμα για τη δήλωση των αποθεμάτων γεωργικών προϊόντων και τροφίμων, όπως ανακοίνωσε η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Διαφήμιση

Τα στοιχεία αποθεμάτων μπορούν να δηλώνονται από τους υπόχρεους έως και την Τετάρτη 06/04/2022, και στη συνέχεια τουλάχιστον μία φορά ανά πέντε εργάσιμες ημέρες σύμφωνα με όσα προβλέπονται από την Κοινή Υπουργική Απόφαση.

Η πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή δηλώσεων από τους υπόχρεους γίνεται μέσω της διεύθυνσης ttps://supplies.businessportal.gr
ή μέσω της κεντρικής ιστοσελίδας του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων ( http://www.mindev.gov.gr ), στην οποία μπορούν να επιλέξουν τον σύνδεσμο: «Δήλωση Αποθεμάτων».