Συνάντηση Σκρέκα-ΚΕΔΕ: «Καμία πρόθεση για ιδιωτικοποίηση του νερού»- Αναδιατύπωση του νομοσχεδίου

«Καμία πρόθεση δεν έχει η κυβέρνηση να προβεί σε ιδιωτικοποίηση του νερού». Αυτό ξεκαθάρισε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Σκρέκας σε συνάντηση που πραγματοποίησε με αντιπροσωπεία της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ) υπό τον πρόεδρό της, Δημήτρη Παπαστεργίου και της Ένωσης Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης – Αποχέτευσης (ΕΔΕΥΑ), υπό τον πρόεδρό της, Δήμαρχο Ρεθύμνου, Γιώργο Μαρινάκη.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, έγινε απολύτως σαφές ότι η πολιτεία διατηρεί το σύνολο των ρυθμιστικών- κανονιστικών αρμοδιοτήτων για την άσκηση της υδατικής πολιτικής, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής κοστολόγησης και τιμολόγησης της ύδρευσης και της αποχέτευσης.

Διαφήμιση

Όπως έγινε γνωστό από το ΥΠΕΝ, ο υπουργός, επεσήμανε το γεγονός ότι για πρώτη φορά γίνεται ρητή καταγραφή των δημοσίων και δημοτικών φορέων που διαθέτουν την αποκλειστική αρμοδιότητα για την παροχή υπηρεσιών ύδατος.

Ειδικότερα, αντικείμενο της συνάντησης ήταν η ανταλλαγή απόψεων επί του σχεδίου νόμου τού ΥΠΕΝ για την δημιουργία ανεξάρτητης Αρχής για την εποπτεία των φορέων παροχής υπηρεσιών ύδατος.

Σύμφωνα με το ΥΠΕΝ, κ. Σκρέκας επεσήμανε τις χρόνιες αδυναμίες του συστήματος εποπτείας των παρόχων υπηρεσιών ύδατος από την Πολιτεία, κι εξήγησε την πρόθεση της κυβερνήσεως να καθιερωθεί ένας ενιαίος και αποτελεσματικός οργανισμός που θα συγκεντρώνει το σύνολο των αρμοδιοτήτων ελέγχου και εποπτείας των δημοσίων και δημοτικών φορέων παροχής υπηρεσιών ύδατος, με μοναδικό σκοπό τη θωράκιση της ασφάλειας και υγιεινής, καθώς και της υψηλής ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών ακόμη και στον τελευταίο κάτοικο της Ελλάδος, και μάλιστα σε προσιτές τιμές.

Από την πλευρά της, η ΚΕΔΕ, σύμφωνα πάντα με την ανακοίνωση, ανέπτυξε τον προβληματισμό της για την υπαγωγή του ελέγχου σε Ρυθμιστική Αρχή κι ο κ. Σκρέκας διευκρίνισε ότι με την επιλογή αυτή, θωρακίζεται κυρίως η ασφάλεια και η ποιότητα του νερού, όχι μόνο ο έλεγχος της οικονομικής πολιτικής των αντίστοιχων δημοσίων- δημοτικών επιχειρήσεων.

Όπως έγινε γνωστό από το ΥΠΕΝ, συμφωνήθηκαν αναδιατυπώσεις, από τις οποίες οι σημαντικότερες είναι οι εξής:

1. Αφαιρέθηκαν αόριστες αναφορές περί «νέας προσέγγισης» στο αντικείμενο του νόμου,

2. Προσδιορίστηκαν οι συμβάσεις παραχώρησης υπηρεσιών ύδατος την ορθή εφαρμογή των οποίων έχει η Αρχή, δηλαδή ότι αφορούν μόνον τις εταιρείες ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ,

3. Προσδιορίστηκε ότι τα κριτήρια αξιολόγησης της διαχειριστικής ικανότητας των παρόχων υπηρεσιών ύδατος υιοθετούνται με κοινή απόφαση των ΥΠΕΝ και ΥΠΕΣ,

4. Διευκρινίστηκε ότι η Γνωμοδοτική Επιτροπή Υδάτων, που λειτουργεί σε εθνικό επίπεδο, λαμβάνει υποχρεωτικά υπόψη εισηγήσεις, προτάσεις και γνώμες των οικείων φορέων παροχής υπηρεσιών ύδατος, καθώς και των ΕΔΕΥΑ και ΚΕΔΕ και

5. Προβλέφθηκε η εκπροσώπηση της ΚΕΔΕ στα Συμβούλια Υδάτων κάθε Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης ο γενικός γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων, Πέτρος Βαρελίδης και ο δήμαρχος Λαρισαίων, Απόστολος Καλογιάννης, ως αντιπρόεδρος της ΕΔΕΥΑ

Δημήτρης Παπαστεργίου: Το νομοσχέδιο δεν προωθεί την ιδιωτικοποίηση των νερών- Αναδιατυπώθηκαν σημεία 
Στη σημερινή συνάντηση με τον Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστα Σκρέκα  ξεκαθαρίστηκε πως το νομοσχέδιο του Υπουργείου δεν προωθεί την ιδιωτικοποίηση των νερών της χώρας, αναδιατυπώνοντας κάποια σημεία του, αναφέρει σε ανακοίνωση του ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ και δήμαρχος Τρικκαίων Δημήτρης Παπαστεργίου. 
Τουναντίον αναφέρει έναν προς έναν τους δημόσιους φορείς που έχουν τη σχετική αρμοδιότητα παροχής νερού.
Παράλληλα συμφωνήσαμε πως οι οποίες βελτιώσεις ή/και συνενώσεις ΔΕΥΑ προκύψουν στο μέλλον, θα πρέπει να γίνουν βάσει συμφωνίας και όχι υποχρεωτικότητας, με την Κ.Ε.Δ.Ε και την ΕΔΕΥΑ να συμμετέχουν στην όλη διαδικασία, συμφωνόντας να γίνουν οι σχετικές τροποποιήσεις.
Ναι, ο τομέας των υδρεύσεων και αποχετεύσεως θέλουν εποπτεία και έλεγχο. Είμαστε οι πρώτοι που το ζητάμε και το θεωρούμε αυτονόητο. Άποψή μας παραμένει πως αυτός μπορεί και πρέπει να γίνει από το Υπουργείο και όχι από μια Ρυθμιστική Αρχή για λόγους ταχύτητας, δυνατότητας νομοθέτησης όποτε απαιτηθεί, ευελιξίας, λιγότερης γραφειοκρατίας.
Παρά την τελευταία διαφορετική πολιτική προσέγγιση, θεωρούμε πως τόσο με αυτές τις αλλαγές όσο και κάποιες άλλες όπως πχ για το θέμα της διαχειριστικής επάρκειας των ΔΕΥΑ, το νομοσχέδιο που πρόκειται τελικά να ψηφιστεί της ερχόμενη εβδομάδα, μπορεί να εξασφαλίσει καλύτερες και ασφαλέστερες υπηρεσίες προς τους πολίτες, που είναι και το ζητούμενο. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να συνδυαστεί άμεσα με πρωτοβουλίες για τη στελέχωση των ΔΕΥΑ με επιστημονικό προσωπικό και με άλλες θεσμικές παρεμβάσεις, καταλήγει στην ανακοίνωση του ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ.